Կոնվերս ինկասացիա

Համագործակցություն

Մեզ հետ համագործակցությունը շատ հեշտ է և արդյունավետ Ձեր և Ձեր կազմակերպության համար՝

 • Ինկասացիայի մասին պայմանագրի կնքում՝ մեկ օրվա ընթացքում
 • Պայմանագրի կնքման հայտի էլեկտրոնային ներկայացման հնարավորություն
 • Փոխադրվող միջոցների ամբողջ ծավալի ապահովագրում, ընդ որում՝ Ինկասացիոն կազմակերպությունն իր հաշվին է ապահովագրում իր կողմից փոխադրվող կանխիկ դրամը, ինչպես նաև ինկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատակիցների առողջությունը
 • Այլ արժեքների ապահովագրումը կատարվում է պատվիրատուի ցանկությամբ

Մեր սակագները

Երկարաժամկետ համագործակցության դեպքում ունենք ճկուն սակագնային քաղաքականություն.

 • Սակագներըհաշվարկվում են յուրաքանչյուր հաճախորդի համար անհատական սակագների սահմանում՝ կախված մատուցված ծառայության չափանիշներից, այդ թվում՝ հաշվարկվող/տեղափոխվող դրամական կանխիկ միջոցների չափից ու ծավալից, գործընթացի կատարման ժամկետից և օբյեկտի գտնվելու վայրից

Մեր հաճախորդները

 • Կորպորատիվ հաճախորդների լայն ցանց
 • Փոքր և միջին ձեռնարկություններ
 • Գործընկեր-բանկեր

Վերահսկման համակարգը

 • Ծառայության ընթացքում օգտագործվում է ուժեղ վերահսկման համակարգ՝ վերահսկվում է ավտոմեքենաների շարժը
 • Առևտրային հասույթի հանձնման մի քանի տարբերակներ՝ կախված հաճախորդի պահանջներից և հնարավորություններից

Մեր համագործակցություը Կոնվերս Բանկի հետ

Կոնվերս Բանկի հաճախորդների համար Կոնվերս Ինկասացիան առաջարկում է՝

 • Անհատական Բանկի հաճախորդների համար Կոնվերս Ինկասացիա
 • Սպասարկման հաճախորդների համար Կոնվերս Ինկասացիվորություն
 • Կոնվերս Բանկի հաճախորդների համար՝ դրամային կանխիկ միջոցների առաքման ծառայությունից օգտվելու ժամանակ տարբեր թղթադրամներով կանխիկ միջոցների նախնական պատվեր իրականացնելու հնարավորություն
 • Բանկին պատկանող սեփական վերահաշվարկի կենտրոնի միջոցով դրամական կանխիկ միջոցների օպերատիվ հաշվառում հաճախորդի հաշվին

Կոնվերս Բանկի հետ համատեղ եռակողմ պայմանագրի շրջանակներում ծառայությունների մատուցում, որը հնարավորություն կտա ՀՀ տարբեր մարզեր ինկասացվող դրամական կանխիկ միջոցները հաշվառել հաճախորդի հաշվին:

*Հայաստանի Հանրապետությունում ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման լիցենզավորման հարաբերությունները կարգավորվում են «Ինկասացիայի մասին», «Զենքի մասին» և «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով: